ท่าไหว้พระอาทิตย์
 
 

วิธีฝึก

ให้ยืนตรง เท้าชิด แล้วพนมมือขึ้นไว้กลางอก

สูดหายใจเข้าให้ลึก และค่อยๆ ผ่อนออก พร้อมกับ โค้งลำตัวไปด้านหลัง แล้วยดมือที่พยมอยู่นั้นเหยียดสุดขึ้นเหนือศีรษะ ค้างไว้นับ 1-3

จากนั้นต่อเนื่องด้วยการลดมือทั้งสองวางราบกับพื้น พร้อมกับชันเขาซ้าย และยืดขาขวาออกไปด้านหลัง สูดหายใจลึกๆ

หายใจออก พร้อมกับแอ่นตัวไปด้านหลัง เหยียดมือขึ้นไปพนมไว้เหนือศีรษะ ค้างไว้นับ 1-3 จึงคลายสู่ท่าปกติ

 

 
วัน - เวลา : 2008-11-14 09:47:31