พื้นที่โฆษณา 728 x 90 pixels ติดต่อ 084-336-4647


Operation Bim เพื่อสุขภาพดี ไร้โรคภัย เบาหวาน สะเก็ดเงิน มะเร็ง รูมาตอยด์ อายุยืนยาว 100ปี ด้วยอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ BIM100 ผลิตจากมังคุด คือ น้ำมังคุด BIM และ Bim & Trim, การ์ซีเนีย แคปซูล


ครีมลดไขมันส่วนเกินที่ได้รับความนิยมสูงสุดใช้นวดสลายไขมันคือ Gold Shape ซึ่งต่อมาได้พัฒนาต่อยอดเป็น TrimOne Lotion และ Fit & Firm Figor โดยบริษัท เอเชี่ยนไลฟ


ติดต่อโฆษณาตำแหน่งนี้ 720x100 Pixel โทร 084 336 4647

หรือที่ web-tha@hotmail.com

 
สมุนไพรใกล้ตัว

ดองดึง...สมุนไพรโบราณ ที่มีดอกสวยงาม

คลิกเพื่อดูขนาดจริง
สมัยที่ผู้เขียนยังเป็นเด็ก อายุราว 10-14 ขวบ ได้เห็นและคุ้นเคยกับต้นไม้ที่มีดอกสวยงามชนิดหนึ่ง เป็นไม้เถาหรือไม้เลื้อยที่ขึ้นอยู่ในโพน (เนินดินกลางแปลงนา) ที่บิดาของผู้เขียนถากจนเตียน ใช้เป็นลานสำหรับตากข้าวและนวดข้าว บริเวณริมๆ โพนรอบนอกมีพุ่มไม้เล็กๆ ขึ้นอยู่ประปราย และ ณ บริเวณริมโพนด้านทิศเหนือมีต้นไม้เถาเกี่ยวพันอยู่กับไม้พุ่มอยู่กอหนึ่ง ไม้เถาดังกล่าวออกดอกเป็นกลีบ คล้ายๆ กลีบดอกกระดังงาไทย แต่ส่วนขอบกลีบจะมีลักษณะบิดเป็นเกลียว มีสีสันสวยงามสอดกัน 2 สี คือ สีเหลืองกับสีแดงสด ความสดใสของสีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุของดอก สมัยโน้นผู้เขียนไม่รู้จักชื่อดอกไม้ชนิดนี้ แต่มาระยะหลังๆ ได้อ่านพบและเห็นรูปภาพจากหนังสือบางเล่ม จึงได้ทราบว่า ดอกไม้ชนิดดังกล่าว มีชื่อว่า "ดองดึง" เป็นต้นไม้ที่ผู้เขียนได้ชมความงามอยู่หลายปี ทุกคราวที่ใกล้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวหรือนวดข้าว จึงนับได้ว่าเป็นดอกไม้แห่งความหลังอย่างหนึ่งของตัวผู้เขียน หากนับมาจนถึงปัจจุบัน (ปี 2552) ก็น่าจะได้ 51-55 ปีแล้ว

ดองดึง เป็นพรรณไม้ที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ สันนิษฐานเอาจากชื่อ "ดองดึง" ก็จะเห็นได้ว่าไม่มีความหมายในภาษาไทย เพราะเป็นชื่อที่เรียกตามภาษาเขมร (เขมร เรียกว่า ต้น "ฎงฎึง") นั่นเอง

อีกประการหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นต้นไม้โบราณก็เพราะเหตุว่า คัมภีร์แพทย์แผนโบราณหลายคำภีร์ได้กล่าวถึงสรรพคุณและตำรับยาที่เข้าสมุนไพรดองดึงอย่างพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ พระคัมภีร์สรรพคุณ, พระคัมภีร์ปฐมจินดาร์, พระคัมภีร์ธาตุวิภังค์, พระคัมภีร์มหาโชตรัต, พระคัมภีร์ชวดาร, พระคัมภีร์โรคนิทาน, พระคัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา และพระคัมภีร์ไกษย (กษัย) รายละเอียดเราจะได้นำมาบอกกล่าวกันในบรรทัดถัดๆ ไป เพื่อให้เห็นว่า ดองดึง เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณสำคัญชนิดหนึ่ง ไม่ใช่เป็นเพียงไม้ดอกสวยงามอย่างเดียวเช่นที่คนสมัยใหม่เข้าใจกัน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของ ดองดึง ไว้ว่า

"ดองดึง น. ชื่อไม้เถา ชนิด Gloriosa superba L. ในวงศ์ Colchicaceae ปลายใบม้วนลง กลีบดอกเป็นคลื่น สีแดง และสีเหลือง หัวมีพิษ. (ข. ฎงฎึง)"

แต่ก็มีตำราอีกหลายเล่มที่ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของ ดองดึง ว่า คือ Gloriosa superb แต่ระบุวงศ์ต่างจากราชบัณฑิตย์ โดยกล่าวว่า พืชชนิดนี้อยู่ในวงศ์ LILIACEAE ส่วนชื่อสามัญภาษาไทยอื่นๆ ก็มีเรียกว่า ดาวดึงส์, ดองดึงหัวขวาน และฟันมหา ส่วนชื่อเรียกในภาษาอังกฤษ ก็เรียกกันว่า Climbing Lily ; Turk"s Cap ; Superb Lily

ต้นดองดึงเกิดจากหัวที่มีรูปร่างคล้ายๆ หัวขวาน หรือท่อนกระดูกที่มีลักษณะงอๆ รูปข้อศอก, ใบเป็นใบเดี่ยวรูปปลายหอก ยอดใบส่วนที่แหลมๆ นั้นจะเพิ่มความยาวไปเกาะหรือบิดม้วนกิ่งไม้อื่นเพื่อพยุงลำต้น (เถา) ของมันให้ตั้งต้นขึ้นไปในอากาศได้, ดอกจะเป็นกลีบยาว ขอบบิดเป็นลูกคลื่นสีเหลืองสลับคละกับสีแดงสวยสะดุดตาทีเดียว เมื่อดอกแก่จัดก็จะมีผลและเมล็ดสีส้ม นำไปเพาะพันธุ์ได้เช่นกัน

ดองดึง ไม่ใช่ไม้ล้มลุก หากได้รับน้ำสม่ำเสมอก็จะมีต้นและใบสีเขียว ตลอดจนดอกให้ชื่นชมได้หลายๆ ปี สำหรับหัวของดองดึงนั้น ในหนึ่งเหง้าจะให้หัวได้ไม่มาก (ราว 2-3 หัว เท่านั้น)

กล่าวว่า ดองดึง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา แต่เข้าใจว่าคงจะแพร่พันธุ์มาอยู่ในแถบเอเชียเขตร้อนหลายร้อย (หลายพัน) ปีมาแล้ว

ในเหง้าหรือหัวของดองดึงมีสารอัลคาลอยด์อยู่หลายชนิด ที่มีจำนวนสูงมาก ได้แก่ สารโคลคิซีน (colchicine) มีฤทธิ์ในการบำบัดโรคปวดข้อ แต่ก็อาจจะทำให้เกิดโทษต่อร่างกาย จึงต้องใช้อย่างระมัดระวังและในปริมาณน้อย

ในด้านของสรรพคุณ ตามพระคัมภีร์สรรพคุณ ได้บันทึกสรรพคุณของดองดึงไว้ 3 ข้อ ด้วยกัน คือ 1. แก้โรคเรื้อน มะเร็ง แลคชราช (คุดทะราด) แลบาดแผล และสังหารลมอันผูก (หมายถึง ลมที่ผูกเป็นก้อนและคั่งอยู่ในลำไส้) 2. ดองดึงมีคุณเสมอกับทนดี (ตองแตก) แก้ลมพรรดึก แก้ตานเสมหะ ชำระเสมหะแห้งแล และ 3. ใช้เป็นยาแก้ริดสีดวง 12 จำพวก

พระคัมภีร์ปฐมจินดาร์ ได้ระบุตำรับยาที่เข้าด้วยดองดึง 4 ตำรับ ด้วยกัน คือ 1. ยาชำระโลหิตน้ำนม 2. ยาประสะพรหมนิมิตร (แก้พิษทรางขโมย) 3. ยาชื่อวาโยพินาศ 4. ยาชื่อมหาไชยวาต (แก้โรคลมทราง 7 จำพวก)

พระคัมภีร์ธาตุวิภังค์ ระบุตำรับยาชื่อมหาสดมภ์ (แก้ลมจับหัวใจ) ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่น

พระคัมภีร์มหาโชตรัต ระบุตำรับยาที่เข้าดองดึงไว้ 8 ตำรับ ด้วยกัน คือ 1. ยาแก้เสมหะ แก้โลหิตเน่า 2. ยามหาชุมนุมธาตุ แก้ไอ แก้ท้องขึ้น 3. ยารุโลหิตหลังคลอดบุตร 4. ยาแก้ระดูไม่ปกติ 5. ยาปิดสะดือเพื่อขับเลือดร้าย 6. ยาแก้ลมอุทธังคมาวาต (คือลมที่พัดจากปลายเท้าขึ้นไปถึงศีรษะ) 7. แก้โลหิตอันเกิดแต่กองวาโยธาตุ (ธาตุลม มี 6 อย่าง คือ อุทธังคมาวาตา, อโธคมาวาตา, กุจฉิสยาวาตา, โกฎฐาสยาวาตา, อังคมังคานุสารีวาตา และอัสสาสะปัสสาสะวาตา สรุปได้ว่าเป็นลมที่เกิดภายในร่างกายของมนุษย์ ล่างขึ้นบน บนลงล่าง ลมนอกลำไส้ ลมในลำไส้ ลมทั่วร่าง (ช่วยระบบไหลเวียนของโลหิต) และลมหายใจเข้า-ออก และ 8. ยาแดงโลหิต (แก้โลหิต ริดสีดวง-ใช้รมทวาร หรือใช้นัตถุ์ทางจมูก)

พระคัมภีร์ชวดาร ได้ระบุชื่อยาที่เข้าดองดึงไว้ จำนวน 8 ตำรับ เช่นกัน คือ 1. ยาชุมนุมวาโย-แก้ลม 100 จำพวก 2. ยาชื่อพระแสงจักร-แก้ลมในท้อง, มือตาย เท้าตาย 3. ยาแก้ลมตะคริว-ใช้รมฝ่าเท้า 4. ยาประสรรณี-แก้ลมบาทาทึก (ลมที่ทำให้สลบ ลงท้อง อาเจียน มือเขียว เท้าเขียว) 5. ยาแก้ลมกำเดาขึ้น-อาการวิงเวียน 6. ยาแก้โรคบุรุษ 7. ยาแก้บวมทั่วสรรพางค์กาย และ 8. ยาเผาพยาธิใหญ่

พระคัมภีร์โรคนิทาน ระบุตำรับยาที่เข้าหัวดองดึงไว้ 1 ตำรับ คือ ยาแก้ลมกำเริบเข้าจับหัวใจ-ทำให้ลิ้นกระด้างคางแข็ง

พระคัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา ระบุยาที่เข้าหัวดองดึงไว้ 3 ตำรับ ด้วยกัน ได้แก่ 1. ยาแก้โรคโทษโทสันทะฆาฎ (โรคโลหิตจับเป็นก้อนในท้อง-เกิดปากเบี้ยว) 2. ยารักษานิ่วเนื้ออุปะทม (เกิดแผลที่อวัยวะเพศชาย-หญิง) และยาแก้ริดสีดวง (ชนิดที่บานเป็นดอกบุก)

พระคัมภีร์ไกษย (กษัย) ระบุชื่อยาที่มีดองดึง 5 ตำรับ ด้วยกัน ได้แก่ 1. ยาตัดรากกษัยปู 2. ยาประจุ (ถ่ายเอาพิษออกจากเลือด) กษัยปลาหมอ 3. ยาแก้กษัยกล่อน (ดิน น้ำ ลม ไฟ) 4. ยากษัยเตโชธาตุ (สันตัปปัคคี-ธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่น)-อาการเย็นนอก ร้อนใน ปวดศีรษะ 5. ยาประจุครอบโรค (กษัย) ทั้งปวง-กิน 1 วัน คุ้มไป 1 เดือน, กิน 1 เดือน คุ้มไป 1 ปี และทำให้รูปงามแลฯ

ผู้ที่สนใจรายละเอียดของตำรับยาแต่ละขนานจะไปค้นได้จากหนังสือแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์ขึ้นใหม่คราวจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

แต่การศึกษาถึงยาตัวใดแล้ว ไม่มีตำรับยาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็อาจจะทำให้ตัวยาชนิดนั้นขาดความสำคัญไป ดังนั้น จึงขอนำเอาตำรับยาแก้ลมจุกอก หูหนัก ตามัว แก้ท้องมาน (ท้องโต) แก้หืด และใช้ขับเสมหะมาฝาก โดยมีตัวยา ประกอบด้วย หัวดองดึง เทียนขาว พริกไทยล่อน เทียนแดง ผิวมะกรูด เทียนดำ ลูกจันทน์ เทียนแกลบ ดอกจันทน์ ขิงแห้ง ผลกระวาน รากเจตมูลเพลิง ดีปลี ผลสมอไทย ลูกพิลังกาสา ผลสมอเทศ อำพัน บุกหัวรอ ว่านน้ำ หัศคุณเทศ โกฐจุฬาลำพา โกฐเขมา และใบกัญชา ตัวยาแต่ละอย่าง ใช้ 1 บาท (เสมอภาค) นำมาบดเป็นจุณ คุลีการเข้ากับน้ำผึ้ง ปั้นเป็นลูกกลอน ใช้รับประทานก่อนอาหาร ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง แก้โรคดีนักแลฯ

การปลูกดองดึง ให้แยกเอาหัวมาปลูกในช่วงต้นฝน แล้วขุดเอาหัวในช่วงปลายฝนหรือต้นหนาว นำเอาหัวมาล้างให้สะอาด แล้วนำไปผึ่งแดดหรืออบให้แห้ง ราคาซื้อขายหัวดองดึงแห้ง อยู่ในราวกิโลกรัมละ 300-350 บาท

ผู้ที่ต้องการต้นพันธุ์ดองดึงไปทดลองปลูก จะติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภกร (โต้ง) ศรีคำแหง โทร. (089) 743-1009

ที่มา : เทคโนชาวบ้าน
วันที่โพสต์ : 2010-05-14
 
5 บทความแนะนำ / 5 บทความน่าสนใจ
ประโยชน์ดีๆ ของพืชหัวนามว่า แก่นตะวัน
จ่ายตลาดแต่ละที ก็มักจะมีสาระดีๆมาฝากให้คุณผู้อ่านที่รักสุขภาพทั้งหลาย อย่างเช่นวันนี้ ผู้เขียนได้แว.....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กระถินเทศ
ชื่ออื่นๆ : คำใต้ ดอกคำใต้ กระถินหอม (ภาคเหนือ), กระถินเทศ กระถิน (ภาคกลาง), ถิน (ภาคใต้) , บุหงาชีย.....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โสน : ผักพื้นบ้าน อาหารแบบไทยๆ
วงศ์ : PAPILIONACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sesbania javanica Miq.
ชื่ออังกฤษ : Sesbania f.....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“มะระขี้นก”ช่วยเจริญอาหาร
เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย รับประทานง่ายด้วยเคล็ด (ไม่) ลับ ลดความขมด้วย “เกลือ”

“มะระขี้น.....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"กระชาย" สมุนไพรรสร้อน
"กระชาย" เป็นสมุนไพรไทย มีรสเผ็ดร้อน สารสำคัญที่เรานำมาบริโภคกันอยู่ในรากและเหง้ากระชาย ซึ่งมี.....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
username :
password :
 
Login โดย :
แก้ไขข้อมูล
ออกจากระบบ
สมัครสมาชิกใหม่


Google


เชื้อโรคจากช้อนส้อมต้องระวัง
การลวกช้อนส้อมในน้ำที่ร้อนไม่พอและใช้เวลาไม่นาน อาจเพิ่มเชื้อโรคแทนที่จะฆ่าเชื้อโรค และทราบไหมคะว่าเจ้าเชื้อโรคจากช้อนส้อมเหล่านี้ก็อันตรายใช่ย่อย อาจทำให้ป่วยถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อเลยทีเดียว
ดูทั้งหมด >>
บอร์ดวิ่ง
บอร์ดกอล์ฟ
บอร์ดสุขภาพทั่วไป
บอร์ดผู้หญิง
บอร์ดโพสต์รูป
บอร์ดสภากาแฟ
บอร์ดท่องเที่ยว/จักรยาน
บอร์ดประกาศซื้อ-ประกาศขาย
นวัตกรรมรองเท้าวิ่งใหม่
ดูทั้งหมด   
 
ติดต่อโฆษณาตำแหน่งนี้ 200x250 Pixel
โทร 084 336 4647
Untitled Document อีเมล์ : web-tha@hotmail.com โทรศัพท์ : 084-336-4647
Copyright © 2004 - 2011 www.healthcorners.com All rights reserved.
บทความ เนื้อหาบางส่วนของเว็บนี้ ได้เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และได้อ้างอิงถึงที่มาทั้งสิ้นหากต้องการนำไปใช้ประโยชน์ขอให้ติดต่อเจ้าของโดยตรง