พื้นที่โฆษณา 728 x 90 pixels ติดต่อ 084-336-4647


Operation Bim เพื่อสุขภาพดี ไร้โรคภัย เบาหวาน สะเก็ดเงิน มะเร็ง รูมาตอยด์ อายุยืนยาว 100ปี ด้วยอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ BIM100 ผลิตจากมังคุด คือ น้ำมังคุด BIM และ Bim & Trim, การ์ซีเนีย แคปซูล


ครีมลดไขมันส่วนเกินที่ได้รับความนิยมสูงสุดใช้นวดสลายไขมันคือ Gold Shape ซึ่งต่อมาได้พัฒนาต่อยอดเป็น TrimOne Lotion และ Fit & Firm Figor โดยบริษัท เอเชี่ยนไลฟ


ติดต่อโฆษณาตำแหน่งนี้ 720x100 Pixel โทร 084 336 4647

หรือที่ web-tha@hotmail.com

 

ผู้หญิง กับเรื่อง เพศสัมพันธ์ กิจวัตร(ไม่)ประจำวัน แต่สำคัญต่อชีวิตคู่

คลิกเพื่อดูขนาดจริง
อาจฟังดูแรง หากผู้หญิงจะพูดคุยกันด้วยเรื่องเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในสังคมบ้านเราที่ยังรู้สึกว่าการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ นับเป็นสิ่งต้องห้ามและไม่ควรพูดถึง ทำให้หลายครั้งที่เกิดความผิดปกติ หรือเกิดข้อสงสัย ผู้หญิงหลายคนลังเลที่จะปรึกษา ได้แต่เก็บความกังวลใจเอาไว้ จนส่งผลกระทบต่อชีวิตในด้านอื่นๆ

ดังนั้น นับเป็นโอกาสดีที่ฉบับนี้ เราได้เปิดพื้นที่ไขข้อข้องใจในเรื่องเพศสัมพันธ์สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะค่ะ…

เพศสัมพันธ์ – การตอบสนองทางเพศ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการตอบสนองทางเพศนั้น ประกอบด้วยสาเหตุต่างๆ หลายประการกล่าวคือ อายุของทั้งสองฝ่ายที่ใกล้เคียงกัน หรือห่างกันมาก ช่วงระยะเวลาที่ก่อให้มีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้น ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่เกิดขึ้น อารมณ์ ความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่ก่อกำเนิดจากพฤติกรรมความสัมพันธ์ของตนเองที่ได้รับจากบิดามารดา และค่านิยมทางเพศนานาประการ อันเป็นผลมาจากขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมในแต่ละประเทศ ภาพฝังใจในอดีต เช่น เคยได้รับบาลแผลทางอวัยวะสืบพันธ์มาก่อน ภาวะเจ็บป่วยทางกาย ที่มีการใช้ยารักษาเป็นประจำบางชนิด และการใช้สิ่งเสพติด สุราต่างๆ ทั้งที่สม่ำเสมอและเป็นครั้งคราว

สุขภาวะทางจิตใจ

การขาดอารมณ์ร่วมในทางที่ดีถือเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะเพศสัมพันธ์ที่ผิดปกติ ได้มีการศึกษาในตอนเหนือของอเมริกา ในปี ค.ศ. 1993 ที่ศึกษาการตอบสนองทางเพศในสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมและรับการรักษาครบถ้วนขบวนการแล้ว ติดตามผลเป็นเวลา 10 ปี พบว่าภาวะทางจิตใจเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้ความต้องการทางเพศของสตรีเหล่านี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

การศึกษาในปี ค.ศ. 1999 ก็พบว่ามีความเกี่ยวพันอย่างชัดเจนระหว่างการทดสอบ พบว่าสตรีเหล่านี้มีปฏิกิริยาทางลบต่ออารมณ์และความรู้สึก รวมถึงการขาดความมั่นใจในตนเอง, รู้สึกถึงภาวะไม่มั่นคงในการมีเพศสัมพันธ์ และสูญเสียความเป็นเพศหญิง

การขาดความรู้สึกในการมีเพศสัมพันธ์พบมากในภาวะซึมเศร้าของสตรี ผู้หญิงที่มีความรู้สึกซึมเศร้านั้นจะทำการช่วยตัวเองมากกว่าในผู้หญิงปกติอย่างชัดเจน โดยไม่คำนึงถึงการเจ็บปวดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ และความยากลำบากในการปลุกเร้าอารมณ์ต่าง ๆ นานา

อายุ

การมีอายุมากขึ้นของสตรีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะฮอร์โมนในรังไข่ อันทำให้เกิดการหมดประจำเดือนมีผลต่อเพศสัมพันธ์มากน้อยเพียงใดนั้น จากการศึกษาในปี ค.ศ. 2000 ในอเมริกา พบว่าราว 40% สตรีวัยหมดประจำเดือนมีการลดลงต่อการปลุกเร้าอารมณ์ของเพศสัมพันธ์อย่างชัดเจน การลดลงของความต้องการมีเพศสัมพันธ์นั้นเกิดก่อนภาวะหมดประจำเดือน 22% และหลังภาวะหมดประจำเดือนแล้ว 32% ความรู้สึกทางเพศที่ลดลงเกิดจากความยากลำบากในการปลุกเร้าอารมณ์ที่ใช้เวลานานมากขึ้น ระยะเวลาการศึกษาเริ่มจากก่อนหมดประจำเดือน ตลอดจนหลังหมดประจำเดือนแล้วนั้นใช้เวลา 10 ปีในการศึกษาที่พบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สตรีที่อายุมากกว่า 45 ปี ไม่ถือว่าการลดความต้องการทางเพศเป็นเรื่องสำคัญที่ถือว่าผิดปกติ เพราะการมีเพศสัมพันธ์ที่สุขสมบูรณ์ต้องอาศัยทั้ง 2 ฝ่ายในการกระทำให้เกิดขึ้น ในบางคู่มีเพศสัมพันธ์ตามปกติ เช่นเดียวกับภาวะก่อนอายุ 45 ปีก็พบได้ ทั้งนี้ ต้องขึ้นกับสุขภาพทางกาย และจิตใจของคู่ครองด้วยเช่นกัน

เนื่องจากสรีระร่างกายของสตรีวัยหมดประจำเดือนที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้มีความเจ็บปวดแสบร้อนบริเวณอวัยวะสืบพันธ์ทำให้ชีวิตคู่ไม่สามารถดำเนินไปตามปกติ อันมีผลต่ออารมณ์ และพฤติกรรมที่ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่ายต่อบุคคลใกล้ชิดสืบไป นอกจากนี้ภาวะโรคของความเสื่อมตามวัยที่เกิดในบุรุษ อาทิเช่น ความดันสูง, ภาวะไขมันในเลือดสูง, เบาหวาน และโรคทางหลอดเลือดหัวใจ ล้วนแต่มีส่วนทำให้ความรู้สึกทางเพศสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมลดถอยลงเป็นส่วนใหญ่

ยาต่าง ๆ รวมทั้งแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มมึนเมา

ยาที่มีรายงานเชื่อถือว่าลดความต้องการทางเพศ ได้แก่ ยาลดความดันบางชนิด, ยาลดการซึมเศร้าบางชนิด, ยาแก้แพ้ผื่นคัน, ยานอนหลับ, ยาคุมกำเนิดรับประทาน, ยาเสริมฮอร์โมนเอสโตรเจน, ยากันชัก, สารเสพติดโคเคน

ภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรังต่าง ๆ

ภาวะความเจ็บป่วยต่าง ๆ โรคที่กระทบต่อประสาทอัตโนมัติในช่องเชิงกราน เช่น multiple sclerosis, อุบัติเหตุบริเวณกระดูกสันหลัง, ภาวะปวดเรื้อรังในส่วนต่างๆ ของร่างกาย, การปัสสาวะกะปริดกะปรอย ไม่สามารถควบคุมการถ่ายปัสสาวะได้, การรับเคมีบำบัดที่กดการทำงานของรังไข่, ภาวะโรคซึมเศร้าจากการเจ็บป่วยทางกาย, ไขข้ออักเสบต่างๆ, โรคทางระบบหัวใจ และหายใจ ที่ขัดขวางความรู้สึกทางเพศ

ความผิดปกติทางพยาธิสภาพของร่างกาย

สตรีที่ผ่านการคลอดบุตรโดยเฉพาะบุตรที่มีน้ำหนัก และโตมาก ทำให้เนื้อเยื่อของผนังช่องคลอดบางรายไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อย่างสมบูรณ์ จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมแก้ไข ตามแต่พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในแต่ละรายไป ขึ้นอยู่กับการตรวจภายในโดยสูติแพทย์ และดุลพินิจของแพทย์แต่ละท่านไป

การแก้ไขซ่อมแซมเนื้อเยื่อช่องคลอดที่เรารู้จักกันในภาษาทั่วไปคือ การทำรีแพร์ นั่นเอง และวีธีการที่ทำนั้นมีหลายขั้นตอนสุดแต่ความรุนแรงของพยาธิสภาพเนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอดนั้นๆ

สุดท้ายนี้หวังว่าบทความดังกล่าวจะทำให้ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายที่มีเพศสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน มีเพศสัมพันธ์ที่สุขสมยิ่งขึ้น ปลอดภัยกันถ้วนหน้า ปัญหาต่าง ๆ ย่อมมีทางแก้ไขเพียงแต่ท่านต้องใช้การตรวจสอบด้วยตนเอง และบางกรณีต้องอาศัยสูติแพทย์ในการไขข้อข้องใจซึ่งเป็นส่วนน้อยเท่านั้น…
ที่มา : ไทยรัฐ
วันที่โพสต์ : 2010-09-10
 
5 บทความแนะนำ / 5 บทความน่าสนใจ
นิ้วนางยิ่งยาว...สาวยิ่งชอบ
ผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ลงใน Biological Sciences ซึ่งเป็นเจอร์นัลของ British Royal Society โดยระบุถึงควา.....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"เซ็กซ์" เรื่องธรรมดา ของคนรุ่นใหม่ !?!
"เซ็กซ์"เป็นเรื่องธรรมชาติ ใครๆ ก็ว่าอย่างนั้น

"เพศศึกษา" เป็นเรื่อ.....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
แข็งตอนเช้า บอกได้ชายวัยทอง
การจะบอกว่า ผู้หญิงวัยกลางคนรายไหนเข้าสู่วัยทองคงไม่ต้องคิดหนัก เพราะอาการหมดประจำเดือนนั้นเป็นสัญญา.....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เมื่อทางสวรรค์...ปิด

The Sexfiles
ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์คุณเคยไหมที่ตั้งใจจ.....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เซ็กซ์ขาดความร่วมมือ
ปฏิเสธไม่ได้ว่า "เซ็กซ์" เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคู่ ที่ถึงแม้จะไม่ใช่ตัวนำแทนที่ความรัก แต่เซ็กซ์ก็เพิ.....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
username :
password :
 
Login โดย :
แก้ไขข้อมูล
ออกจากระบบ
สมัครสมาชิกใหม่


Google


ผิวแตกลาย กับ 10 วิธีรักษาแบบง่าย ๆ
เชื่อว่าคงไม่มีใครเกิดมาแล้วผิวเนียนดูดีตลอดจนไม่เคยมีปัญหาผิวหรอกค่ะ อย่างน้อยก็ต้องมีผดผื่นหรือริ้วรอยอื่น ๆ ที่คอยทำให้รำคาญใจบ้างแหละ ยิ่งสาว ๆ คนไหนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองและไม่ค่อยดูแลเรื่องการกินอ
ดูทั้งหมด >>
บอร์ดวิ่ง
บอร์ดกอล์ฟ
บอร์ดสุขภาพทั่วไป
บอร์ดผู้หญิง
บอร์ดโพสต์รูป
บอร์ดสภากาแฟ
บอร์ดท่องเที่ยว/จักรยาน
บอร์ดประกาศซื้อ-ประกาศขาย
นวัตกรรมรองเท้าวิ่งใหม่
ดูทั้งหมด   
 
ติดต่อโฆษณาตำแหน่งนี้ 200x250 Pixel
โทร 084 336 4647
Untitled Document อีเมล์ : web-tha@hotmail.com โทรศัพท์ : 084-336-4647
Copyright © 2004 - 2011 www.healthcorners.com All rights reserved.
บทความ เนื้อหาบางส่วนของเว็บนี้ ได้เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และได้อ้างอิงถึงที่มาทั้งสิ้นหากต้องการนำไปใช้ประโยชน์ขอให้ติดต่อเจ้าของโดยตรง