พื้นที่โฆษณา 728 x 90 pixels ติดต่อ 084-336-4647


Operation Bim เพื่อสุขภาพดี ไร้โรคภัย เบาหวาน สะเก็ดเงิน มะเร็ง รูมาตอยด์ อายุยืนยาว 100ปี ด้วยอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ BIM100 ผลิตจากมังคุด คือ น้ำมังคุด BIM และ Bim & Trim, การ์ซีเนีย แคปซูล


ครีมลดไขมันส่วนเกินที่ได้รับความนิยมสูงสุดใช้นวดสลายไขมันคือ Gold Shape ซึ่งต่อมาได้พัฒนาต่อยอดเป็น TrimOne Lotion และ Fit & Firm Figor โดยบริษัท เอเชี่ยนไลฟ


ติดต่อโฆษณาตำแหน่งนี้ 720x100 Pixel โทร 084 336 4647

หรือที่ web-tha@hotmail.com

 

มะเร็งรังไข่

คลิกเพื่อดูขนาดจริง
มะเร็งรังไข่ เป็นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่พบบ่อยเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่มีปัญหาในด้านการรักษาค่อนข้างยากทีเดียว เนื่องจากว่าผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์เมื่อมีอาการของโรคอยู่ในระยะมาก ๆ แล้ว นั่นก็ทำให้ผลการรักษาได้ไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งตัวผู้ป่วยเองก็จะเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก และผู้ป่วยก็ยังมีอัตราการเสียชีวิตได้มาก

มะเร็งรังไข่มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับเซลล์ต้นกำเนิดของมะเร็ง ในที่นี้จะเน้นถึงมะเร็งรังไข่ที่เกิดจากเซลล์เยื่อบุผิว ซึ่งพบได้บ่อยที่สุด ถึงกระนั้น ในปัจจุบันก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของโรคนี้ แต่ภาวะปัจจัยเสี่ยง เช่น ญาติพี่น้อง หรือมารดา มีประวัติการเป็นมะเร็งรังไข่ สตรีไม่มีบุตรหรือมีบุตรยาก สตรีสูงอายุ สตรีที่มีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อยหรือหมดประจำเดือนช้า ก็อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งรังไข่ได้

หากถามถึงอาการของโรคแล้ว ในระยะแรก ๆ มักไม่ค่อยมีอาการหรืออาจมีอาการเพียงแน่นท้อง ท้องอืด ปวดท้องน้อย แต่เมื่อเป็นมากขึ้น มักจะเริ่มมีท้องโตขึ้น ซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยสุดของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ และอาจมีเลือดออกทางช่องคลอดหรือประจำเดือนมาผิดปกติ อ่อนเพลีย หอบเหนื่อย เนื่องจากมะเร็งกระจายไปยังปอด อาจคลำก้อนได้บริเวณ ต่าง ๆ ที่มะเร็งกระจายไป เช่น ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ

ในทางการแพทย์สามารถทำการวินิจฉัยได้เมื่อมีอาการมากแล้ว เนื่องจากในระยะแรกของโรคผู้ป่วยมักไม่ค่อยมีอาการใด ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่องท้องก็มีไม่มาก แพทย์จึงอาจตรวจพบเพียงรังไข่โตขึ้นเล็กน้อย การซักประวัติถึงปัจจัยเสี่ยง ต่าง ๆ รวมถึงการตรวจเพิ่มเติม เช่น อัลตราซาวด์ในอุ้งเชิงกราน และการตรวจเลือดหาค่า CA 125 ซึ่งเป็นสารในเลือดที่อาจจะมีค่าสูงผิดปกติหากเป็นมะเร็งรังไข่ (โดยทั่วไปค่าปกติจะไม่เกิน 35 ยูนิตต่อมิลลิลิตร) คงช่วยในการวินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้น ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ในระยะท้าย ๆ ของโรค แพทย์ตรวจพบว่าผู้ป่วยมีท้องบวมโต มีน้ำในท้องปริมาณมาก รังไข่โตชัดเจน ตรวจพบมีน้ำในช่องปอด ขาบวม เป็นต้น การวินิจฉัยโรคมะเร็งรังไข่อาจทำได้โดยเจาะน้ำในท้องหรือช่องปอดแล้วพบเซลล์มะเร็ง แต่การวินิจฉัยโรคตามมาตรฐานคือ การผ่าตัดเข้าไปในช่องท้องแล้วนำเนื้อเยื่อรังไข่มาตรวจหาเซลล์มะเร็งทางพยาธิวิทยา และประเมินระยะของโรคจากการผ่าตัด

ด้านการรักษาโดยทั่วไปถ้าผู้ป่วยอยู่ในภาวะที่แข็งแรงเพียงพอ และแพทย์ประเมินแล้วว่า สามารถผ่าตัดเอาเนื้อมะเร็งออกได้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด แพทย์จะทำการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง ตรวจอวัยวะภายในช่องท้อง ผ่าตัดมดลูก รังไข่ทั้ง 2 ข้าง เลาะต่อมน้ำเหลืองในอุ้งเชิงกรานร่วมกับต่อมน้ำเหลืองบริเวณเส้นเลือดใหญ่ เอออร์ต้า (Aorta) เลาะไขมันที่ต่อกับลำไส้ใหญ่ ตรวจน้ำในช่องท้อง และบางครั้งอาจต้องตัดอวัยวะส่วนอื่น ๆ ที่มีมะเร็งกระจายไปด้วย เช่น ลำไส้ กระเพาะปัสสาวะ และท่อไต

การรักษาอาจจะดูยุ่งยาก แต่เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาให้ได้ผลดีที่สุด จึงจำเป็นต้องเข้าถึงตัวรังไข่ให้มากที่สุด รวมทั้งต้องตรวจบริเวณอวัยวะอื่น ๆ ที่มีโอกาสเสี่ยงของการกระจายของมะเร็งได้มาก

หลังจากผ่าตัดแล้วแพทย์จะนำข้อมูลที่ได้จากการผ่าตัดมาประเมินระยะของโรค หากเป็นมะเร็งระยะต้น ๆ การรักษาโดยการผ่าตัดก็จะถือว่าเพียงพอ แต่หากเป็นในระยะที่มากขึ้น แพทย์ก็จะทำการรักษาต่อด้วยยาเคมีบำบัด โดยให้ประมาณ 4-6 ครั้ง (ประมาณ 6 เดือน) แล้วจึงประเมินผู้ป่วยว่าจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมหรือไม่

คำถามต่อมาคือ ผลการรักษาโรคจะเป็นอย่างไร โดยทั่วไปมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาของโรค เช่น ระยะของโรค การกระจายของโรค รวมทั้งการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัด

แต่ปัจจัยที่สำคัญมากคือ การผ่าตัดครั้งแรก หากสามารถผ่าตัดเอาเนื้อมะเร็งออกได้มากจนเกือบหมดหรือทั้งหมด การรักษาจะได้ผลค่อนข้างดีมาก ดังนั้น หากตรวจพบโรคตั้งแต่เนิ่น ๆ แล้วแพทย์สามารถผ่าตัดได้หมดก็จะเป็นผลดีกับผู้ป่วยมากทีเดียว อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีอาการต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว จึงควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาโรคตั้งแต่เนิ่น ๆ

บทสรุปในเรื่องมะเร็งรังไข่ ส่วนมากจะเป็นเรื่องการป้องกัน ว่ามีหลากหลายวิธี แต่ในทางการแพทย์แล้วต้องบอกว่า ณ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันโรคมะเร็งรังไข่ นอกจากการตัดรังไข่ก่อนเป็นโรคในราย ที่มีญาติสายตรง ส่วนผู้ที่มีคนในครอบครัวมีประวัติการเป็นโรคมะเร็งรังไข่หลายคน จากข้อมูลสามารถบ่งชี้ได้ว่า พันธุกรรมสามารถส่งต่อ กันได้

อีกทั้งแพทย์อาจตรวจพบโรคได้ในระยะเริ่มแรก หากผู้ป่วย ไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย ตรวจภายใน รวมทั้งกรณีที่แพทย์สงสัยว่ามีความผิดปกติควรตรวจพิเศษเพิ่มเติม ดังนั้น คุณผู้หญิงควรได้รับการตรวจร่างกายและตรวจภายในเป็นระยะ ๆ บ้าง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงดังที่กล่าวมา

..เพื่อเป็นการป้องกันตนเองที่ดีที่สุด..

อย่าพลาด..คุณผู้หญิงที่สนใจ หรือสงสัยว่าเป็นมะเร็งส่วนใดของอวัยวะสืบพันธุ์หรือไม่ มาพบคุณหมอได้ในงาน “มะเร็งอวัยวะ สืบพันธุ์สตรี รู้ทัน ป้องกันได้” ในวันที่ 17 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลรามาธิบดี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทรศัพท์ 0-2201-2521.

นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ
หน่วยมะเร็งนรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มา :
วันที่โพสต์ : 2009-12-12
 
5 บทความแนะนำ / 5 บทความน่าสนใจ
ถุงน้ำของเต้านม
เรามาทำความเข้าใจกับคำว่า ถุงน้ำของเต้านม หรือ Cyst กันก่อน ดีกว่า

ปัจจุบันโรคมะเร็งเต้.....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
มะเร็งปากมดลูก…ภัยร้ายเพื่อนหญิง
ในแต่ละปีประเทศไทยจะมีสตรีที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 6 พันราย ในจำนวนนี้ประมาณครึ.....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หึง..เพราะเขามองหญิงอื่น
ยอมรับซะเถอะว่า บางครั้งคุณสาว ๆ ทั้งหลายก็เกิดอาการหึงขึ้นมาเพราะว่าเขาชอบมองผู้หญิงอื่นเป็นประจำ ท.....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ออกกำลังกายแบบ BODY COMBAT
สำหรับคุณผู้หญิงที่กำลังมองหาวิธีการออกกำลังกายแบบใหม่ๆ ได้เผาผลาญแคลอรีด้วย HealthToday ขอนำเสนอรูป.....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประจำเดือนสีดำเป็นเรื่องปกติของผู้หญิง
ถาม - ดิฉันสังเกตสีประจำเดือนของตัวเองพบว่าเป็นเลือดสีดำ และมาไม่มาก ก่อนหน้านั้นทานยาคุมมา 2 ปี แต่.....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
username :
password :
 
Login โดย :
แก้ไขข้อมูล
ออกจากระบบ
สมัครสมาชิกใหม่


Google


ถ่ายไม่ออก อาจเป็นเพราะ 5 สาเหตุนี้ !
ถ่ายไม่ออก ท้องผูก ฟันธงเลยว่าเกิดจาก 5 สาเหตุนี้แน่นอนเลย รู้แล้วก็แก้ไขเลยดีกว่าเนอะ จะได้รู้สึกสบายตัว ขับถ่ายคล่องทุกวันเลยยังไงล่ะ

ความเครียด

รู้หรือไม่ว่าความ
ดูทั้งหมด >>
บอร์ดวิ่ง
บอร์ดกอล์ฟ
บอร์ดสุขภาพทั่วไป
บอร์ดผู้หญิง
บอร์ดโพสต์รูป
บอร์ดสภากาแฟ
บอร์ดท่องเที่ยว/จักรยาน
บอร์ดประกาศซื้อ-ประกาศขาย
นวัตกรรมรองเท้าวิ่งใหม่
ดูทั้งหมด   
 
ติดต่อโฆษณาตำแหน่งนี้ 200x250 Pixel
โทร 084 336 4647
Untitled Document อีเมล์ : web-tha@hotmail.com โทรศัพท์ : 084-336-4647
Copyright © 2004 - 2011 www.healthcorners.com All rights reserved.
บทความ เนื้อหาบางส่วนของเว็บนี้ ได้เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และได้อ้างอิงถึงที่มาทั้งสิ้นหากต้องการนำไปใช้ประโยชน์ขอให้ติดต่อเจ้าของโดยตรง