พื้นที่โฆษณา 728 x 90 pixels ติดต่อ 084-336-4647


Operation Bim เพื่อสุขภาพดี ไร้โรคภัย เบาหวาน สะเก็ดเงิน มะเร็ง รูมาตอยด์ อายุยืนยาว 100ปี ด้วยอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ BIM100 ผลิตจากมังคุด คือ น้ำมังคุด BIM และ Bim & Trim, การ์ซีเนีย แคปซูล


ครีมลดไขมันส่วนเกินที่ได้รับความนิยมสูงสุดใช้นวดสลายไขมันคือ Gold Shape ซึ่งต่อมาได้พัฒนาต่อยอดเป็น TrimOne Lotion และ Fit & Firm Figor โดยบริษัท เอเชี่ยนไลฟ


ติดต่อโฆษณาตำแหน่งนี้ 720x100 Pixel โทร 084 336 4647

หรือที่ web-tha@hotmail.com

 

ประกาศ 29 รพ.เป็นสถานบำบัดสุขภาพจิต

“จุรินทร์” ลงนามประกาศ 29 โรงพยาบาล เป็นสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต เพื่อบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตแก่ประชาชน สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 มาตรา 3 ได้กำหนดให้มีสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต ทำหน้าที่ตรวจวินิจฉัย ประเมินอาการ และมีคำสั่งให้บุคคลต้องเข้ารับการรักษา หรือให้บุคคลนั้นต้องรับการรักษา ณ สถานที่อื่น นอกจากสถานบำบัดรักษา (ที่ได้ประกาศกำหนดไว้) โดยสถานบำบัดฯ แต่ละแห่ง มีคณะกรรมการสถานบำบัดรักษาประกอบด้วย จิตแพทย์ เป็นประธาน แพทย์ 1 คน พยาบาลจิตเวช 1 คน นักกฎหมาย 1 คน และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 1 คน เป็นกรรมการ รวมทั้งหมด 5 คน

สำหรับการตั้งสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต กำหนดให้รัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามในประกาศกระทรวง เพื่อรองรับการใช้ตามกฎหมาย ที่ผ่านมาได้มีการจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับแรก เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2552 กำหนดสถานบำบัดฯไปแล้ว 41 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต 17 แห่ง สังกัดกรมการแพทย์ 1 แห่ง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) 20 แห่ง สังกัดสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 แห่ง

ขณะนี้ มีโรงพยาบาลที่มีความพร้อมที่จะเป็นสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตเพิ่มเติมอีก 29 แห่ง เป็นโรงพยาบาลสังกัด สป.สธ. จำนวน 25 แห่ง ได้แก่ รพ.ลำปาง, รพ.เชียงคาน จ.เลย รพ.กำแพงเพชร, รพ.อุทัยธานี, รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี, รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี, รพ.ราชบุรี, รพ.โพธาราม จ. ราชบุรี, รพ.ประจวบคีรีขันธ์, รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี, รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว, รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี, รพ.ตราด, รพ.อุดรธานี, รพ.หนองบัวลำภู, รพ.มุกดาหาร, รพ.สกลนคร, รพ.มหาสารคาม, รพ.ชัยภูมิ, รพ.ระนอง, รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี, รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์, รพ.พังงา, รพ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส, รพ.สตูล, รพ.ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 แห่ง คือ รพ.ชลประทาน หรือศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน, รพ.สังกัด กทม.1 แห่ง คือ วชิรพยาบาล รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง คือ รพ.อานันทมหิดล ลพบุรี, รพ.ในกำกับ สธ. 1 แห่ง คือ รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

“ผมได้ลงนามในประกาศตั้ง รพ.ต่าง ๆ จำนวน 29 แห่ง เป็นสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต ซึ่งจะทำให้การบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตแก่ประชาชน สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทั่วประเทศมากกว่าที่ผ่านมา” นายจุรินทร์กล่าว

แหล่งข่าว :
โพสต์เมื่อ : 2010-02-01
username :
password :
 
Login โดย :
แก้ไขข้อมูล
ออกจากระบบ
สมัครสมาชิกใหม่


Google


เชื้อโรคจากช้อนส้อมต้องระวัง
การลวกช้อนส้อมในน้ำที่ร้อนไม่พอและใช้เวลาไม่นาน อาจเพิ่มเชื้อโรคแทนที่จะฆ่าเชื้อโรค และทราบไหมคะว่าเจ้าเชื้อโรคจากช้อนส้อมเหล่านี้ก็อันตรายใช่ย่อย อาจทำให้ป่วยถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อเลยทีเดียว
ดูทั้งหมด >>
บอร์ดวิ่ง
บอร์ดกอล์ฟ
บอร์ดสุขภาพทั่วไป
บอร์ดผู้หญิง
บอร์ดโพสต์รูป
บอร์ดสภากาแฟ
บอร์ดท่องเที่ยว/จักรยาน
บอร์ดประกาศซื้อ-ประกาศขาย
นวัตกรรมรองเท้าวิ่งใหม่
ดูทั้งหมด   
 
ติดต่อโฆษณาตำแหน่งนี้ 200x250 Pixel
โทร 084 336 4647
Untitled Document อีเมล์ : web-tha@hotmail.com โทรศัพท์ : 084-336-4647
Copyright © 2004 - 2011 www.healthcorners.com All rights reserved.
บทความ เนื้อหาบางส่วนของเว็บนี้ ได้เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และได้อ้างอิงถึงที่มาทั้งสิ้นหากต้องการนำไปใช้ประโยชน์ขอให้ติดต่อเจ้าของโดยตรง