พื้นที่โฆษณา 728 x 90 pixels ติดต่อ 084-336-4647


Operation Bim เพื่อสุขภาพดี ไร้โรคภัย เบาหวาน สะเก็ดเงิน มะเร็ง รูมาตอยด์ อายุยืนยาว 100ปี ด้วยอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ BIM100 ผลิตจากมังคุด คือ น้ำมังคุด BIM และ Bim & Trim, การ์ซีเนีย แคปซูล


ครีมลดไขมันส่วนเกินที่ได้รับความนิยมสูงสุดใช้นวดสลายไขมันคือ Gold Shape ซึ่งต่อมาได้พัฒนาต่อยอดเป็น TrimOne Lotion และ Fit & Firm Figor โดยบริษัท เอเชี่ยนไลฟ


ติดต่อโฆษณาตำแหน่งนี้ 720x100 Pixel โทร 084 336 4647

หรือที่ web-tha@hotmail.com

 

การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนักโดยเครื่องมือตัดเย็บอัตโนมัติ

การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนักโดยเครื่องมือตัดเย็บอัตโนมัติ
ริดสีดวงทวารหนักเป็นโรคพบบ่อยมากที่สุดโรคหนึ่ง ประมาณว่าครึ่งหนึ่งของประชากรที่อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไปจะเริ่มมีอาการของโรคนี้ และจะเก็บอาการของโรคนี้ไว้เป็นความลับส่วนตัวเป็นเวลานานกว่าจะไปหาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการรักษา ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีรักษาที่ถูกต้องมากมายหลายวิธี ที่สามารถขจัดปัญหาเรื่องริดสีดวงทวารหนักออกไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานใด ๆ ต่อไปอีก

จากเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการของชมรมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (ประเทศไทย) โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปริญญา ทวีชัยการ หน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ให้ความรู้เรื่องสาเหตุของโรคริดสีดวงทวารว่า โดยทฤษฎีใหม่ล่าสุดของการเกิดริดสีดวงทวารหนักนั้นเชื่อว่า การเบ่งอุจจาระมาก ๆ และภาวะท้องผูกนั้น ความดันจากการเบ่งที่สูงขึ้นและอุจจาระก้อนใหญ่จะดันให้เบาะ รอง (Cushion) เลื่อนลงมาเรื่อย ๆ จนยื่นออกมานอกทวารหนัก เรียกว่า ริดสีดวงทวารหนักชนิดภายใน (Internal hemorrhoid) ซึ่งเบาะรอง (Cushion) ก้อนใหญ่จะถูกดันเลื่อนลงมาก่อนก้อนเล็ก ทำให้ตำแหน่งที่เกิดริดสีดวงทวารหนักชนิดภายในพบบ่อย ๆ ในตำแหน่งของเบาะรอง (Cushion) ก้อนใหญ่นี้เอง

ทฤษฎีการเลื่อนลงมาของเบาะรอง (Cushion) นี้ถูกค้นพบโดยศัลยแพทย์อเมริกัน ชื่อทอมสัน (Thomson) ได้รับความเชื่อถือสูงสุดในขณะนี้ และได้ทำลายความเชื่อถือเก่า ๆ ที่ว่า ริดสีดวงทวารหนักเกิดจากการโป่งพองของเส้นเลือดในทวารหนักเนื่องจากการอุดตัน และทฤษฎีนี้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของแนวความคิดในการรักษาริดสีดวงทวารหนักโดยสิ้นเชิง

มีข้อน่าคิดประการหนึ่งก็คือ เป็นที่ทราบว่าริดสีดวงทวารหนักเกิดจากเบาะรอง (Cushion) ที่เลื่อนลงมาจากตำแหน่งเดิม ดังนั้นการรักษาก็ควรเป็นการดันเบาะรองกลับไปสู่ที่เดิม (Reposition of Cushions) การผ่าตัดเอาริดสีดวงทวารหนักออกทั้งหมดก็เป็นการตัดเอาเบาะรอง (Cushion) ออกไปทั้งหมดนั่นเอง ซึ่งเบาะรองนี้ก็มีหน้าที่สำคัญโดยเฉพาะการกลั้นอุจจาระ มีผู้ทดสอบโดยเอาผู้ป่วยที่ถูกผ่าตัดริดสีดวงทวารหนักออกไป 3 หัวมาสวนทวารหนักด้วยน้ำเกลือ แล้วให้ลองกลั้นดู ปรากฏว่ามีน้ำเกลือบางส่วนเล็ดรอดไหลออกมา เป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าคนเราสูญเสียเบาะรอง (Cushion) ไปอาจเกิดปัญหาในการกลั้นอุจจาระส่วนที่เป็นของเหลวได้

ดังนั้นแนวความคิดในการผ่าตัดริดสีดวงทวารหนักก็ควรหลีกเลี่ยงการตัดเบาะรอง (Cushion) ทิ้ง แต่เปลี่ยนเป็นการดันเบาะรองกลับสู่ที่เดิม และพยายามเย็บแขวนเอาไว้ป้องกันไม่ให้เลื่อนต่ำลงมาอีก ส่วนของเบาะรองที่จะตัดทิ้งก็คือส่วนที่ยังคงยื่นยาวออกมาหลังจากดันเบาะรองกลับไปที่เดิมแล้ว

ในปี พ.ศ. 2540 นายแพทย์ Longo แห่งประเทศอิตาลีได้ดัดแปลงเครื่องมือตัดต่อลำไส้ อัตโนมัติมาใช้ในการผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก โดยเครื่องมือจะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สำคัญ 3 ส่วนคือ

-เครื่องมือสอดและถ่างทวารหนัก (Circular anal dilator) จะมีขนาดใหญ่ เมื่อใส่เข้าไปแล้วจะดันเอาริดสีดวงทวารหนักหรือเบาะรองที่เลื่อนลงมากลับไปสู่ตำแหน่งเดิม ขนาดที่กว้างทำให้สามารถทำการผ่าตัดได้ง่าย

-เครื่องมือช่วยเย็บ (Purse-string suture anoscope) จะช่วยในการเย็บรอบ ๆ รูทวารหนักบริเวณขั้วของริดสีดวง ซึ่งตำแหน่งที่เย็บอยู่สูงกว่าเส้นเด็นเตท เป็นขั้นตอนในการตัดเอาหัวริดสีดวงส่วนเกินออกไป

-เครื่องมือตัดเย็บหัวริดสีดวง (Hemor rhoidal Circular Stapler) สอดเครื่องมือนี้เข้าไป ผูกไหมที่เย็บขั้วของริดสีดวงโดยรอบเข้ากับแกนของเครื่องมือ แล้วหมุนจนเครื่องมือปิดสนิท จากนั้นก็บีบบริเวณก้านหรือไกของเครื่องมือ จะเป็นการตัดเนื้อเยื่อริดสีดวงส่วนเกินรวมทั้งเย็บแผลที่ตัดเรียบร้อยโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้มือเย็บ ตำแหน่งที่เย็บนี้จะอยู่บริเวณขั้วของริดสีดวงทวารหนักพอดี จึงช่วยยึดตรึงเบาะรองไม่ให้เลื่อนลงไปอีก

เนื่องจากการตัดและเย็บนี้กระทำตามแนวเส้นรอบวงโดยตลอด (Circular) จึงสามารถตัดหัวริดสีดวงออกได้ทุกหัวและไม่ทำให้รูทวารหนักแคบลง อีกทั้งแนวการเย็บที่อยู่สูงกว่าเส้นเด็นเตทจะทำให้เกิดความเจ็บปวดน้อยลง

มีรายงานผู้ป่วยผ่าตัดด้วยวิธีนี้หลายร้อยคนจากยุโรปและสิงคโปร์ พบว่าใช้เวลาผ่าตัดสั้นกว่า ความเจ็บปวดหลังผ่าตัดน้อยกว่าวิธีอื่น ๆ ผู้ป่วยกลับไปทำงานได้เร็วกว่า และไม่พบปัญหาเรื่องทวารหนักตีบตัน จากประสบการณ์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่ามีปัญหาเรื่องเลือดออกหลังผ่าตัด 2 รายในผู้ป่วย 10 รายแรกเท่านั้น แต่ทั้งสองรายก็ไม่ต้องทำการผ่าตัดใหม่โดยเลือดออกไม่มากและหยุดไปได้เอง หลังจากผู้ป่วย 10 รายแรกไปแล้วก็ไม่พบปัญหาใด ๆ จากการติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัดนาน 1 เดือน ก็ไม่พบอาการของทวารหนักตีบตันแต่ประการใด

การผ่าตัดวิธีนี้มีข้อดีหลายประการ มีข้อจำกัดและปัญหาอยู่บ้าง ซึ่งผู้สนใจควรจะต้องศึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของบทความนี้คือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปริญญา ทวีชัยการ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2271-1262.

นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์


แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
โพสต์เมื่อ : 2007-06-25
username :
password :
 
Login โดย :
แก้ไขข้อมูล
ออกจากระบบ
สมัครสมาชิกใหม่


Google


เชื้อโรคจากช้อนส้อมต้องระวัง
การลวกช้อนส้อมในน้ำที่ร้อนไม่พอและใช้เวลาไม่นาน อาจเพิ่มเชื้อโรคแทนที่จะฆ่าเชื้อโรค และทราบไหมคะว่าเจ้าเชื้อโรคจากช้อนส้อมเหล่านี้ก็อันตรายใช่ย่อย อาจทำให้ป่วยถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อเลยทีเดียว
ดูทั้งหมด >>
บอร์ดวิ่ง
บอร์ดกอล์ฟ
บอร์ดสุขภาพทั่วไป
บอร์ดผู้หญิง
บอร์ดโพสต์รูป
บอร์ดสภากาแฟ
บอร์ดท่องเที่ยว/จักรยาน
บอร์ดประกาศซื้อ-ประกาศขาย
นวัตกรรมรองเท้าวิ่งใหม่
ดูทั้งหมด   
 
ติดต่อโฆษณาตำแหน่งนี้ 200x250 Pixel
โทร 084 336 4647
Untitled Document อีเมล์ : web-tha@hotmail.com โทรศัพท์ : 084-336-4647
Copyright © 2004 - 2011 www.healthcorners.com All rights reserved.
บทความ เนื้อหาบางส่วนของเว็บนี้ ได้เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และได้อ้างอิงถึงที่มาทั้งสิ้นหากต้องการนำไปใช้ประโยชน์ขอให้ติดต่อเจ้าของโดยตรง