พื้นที่โฆษณา 728 x 90 pixels ติดต่อ 084-336-4647


Operation Bim เพื่อสุขภาพดี ไร้โรคภัย เบาหวาน สะเก็ดเงิน มะเร็ง รูมาตอยด์ อายุยืนยาว 100ปี ด้วยอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ BIM100 ผลิตจากมังคุด คือ น้ำมังคุด BIM และ Bim & Trim, การ์ซีเนีย แคปซูล


ครีมลดไขมันส่วนเกินที่ได้รับความนิยมสูงสุดใช้นวดสลายไขมันคือ Gold Shape ซึ่งต่อมาได้พัฒนาต่อยอดเป็น TrimOne Lotion และ Fit & Firm Figor โดยบริษัท เอเชี่ยนไลฟ


ติดต่อโฆษณาตำแหน่งนี้ 720x100 Pixel โทร 084 336 4647

หรือที่ web-tha@hotmail.com

 

กรมวิทย์ฯ ลงชุมชนให้ท้องถิ่นตรวจอาหารปลอดภัย

กรมวิทย์ฯ ลงชุมชนให้ท้องถิ่นตรวจอาหารปลอดภัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้คิดชุดตรวจสอบอาหารขึ้นมาราว 10 ปีแล้ว สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ว่ามีสารปนเปื้อนที่เป็นพิษ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในด้านสุขภาพอย่างมาก

สารปนเปื้อนต่าง ๆ ที่ปนอยู่ในอาหาร อาจจากผู้ประกอบการที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จากเหตุบังเอิญหรือด้วยสาเหตุใดก็ตาม ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย พิษของแบคทีเรีย ไปจนถึงสารเคมีต่าง ๆ ฟอร์มาลิน น้ำประสานทอง สีผสมอาหาร สารฟอกขาวทีี่ใช้ถนอมอาหาร ฯลฯ ล้วนเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และยังรวมไปถึงสมุนไพรและเครื่องสำอางที่ปลอมปนอีกด้วย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รณรงค์ให้ประชาชนได้ทราบและได้เผยแพร่ พร้อมสาธิตให้ดูเป็นระยะมาตลอด 10 ปี พร้อมสำรวจผลงาน จากเดิมพบสารปนเปื้อนต่าง ๆ มีมากราว 20% และค่อยลดลงมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบันเหลือราว 5% ก็ยังถือว่ามากอยู่ ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะไม่มีสารปนเปื้อนอยู่ในอาหารเลย

นพ.มานิตย์ ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทย์ฯ ได้เอาเรื่องนี้ลงชุมชนเมื่อปีที่แล้ว สาธิตการตรวจอาหารให้เข้าใจ แล้วให้ชุมชนไปดำเนินการบริหารควบคุมดูแลกันเอง โดยระยะแรก ๆ ทางกรมวิทย์ฯ จะช่วยแนะนำให้ก่อน ชี้เน้นถึงความจำเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากสารปนเปื้อนของเชื้อโรคและสารเคมีต่าง ๆ ได้ทดลองทำ ทั้งในโรงเรียน ตลาด ชุมชน และตามองค์กรต่าง ๆ ด้วยชุดตรวจของกรมวิทย์ฯ ที่ราคาไม่แพง

ลงชุมชนที่อุดรธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี คุณศิริพงษ์ ณ น่าน และคณะได้จัดประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย 664 คน เมื่อต้นปีนี้ บอกถึงจุดประสงค์ที่จะถ่ายทอดชุดทดสอบด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์กับชุมชน ให้ไปฝึกทำกันเอง พร้อมได้จัดประกวดผลงาน พบว่าได้ตัวอย่างที่พอเป็นรูปธรรม 2 แห่ง ด้านตลาดสด ได้แก่ ตลาดสดเทศบาล ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ และชุมชน ได้แก่ อบต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

เมื่อ 6 มิ.ย. 51 อธิบดี นพ. มานิตย์ ธีระตันติกานนท์ พร้อมทีมงาน ภญ.สุนันท์ จำรูญ, ดร.ปนัดดา ซิลวา ฯลฯ และ กาญจนี หวังถิระอำนวย ประชาสัมพันธ์ ได้นำสื่อลงพื้นที่ดูผลงานที่อุดรธานี

ตลาดเทศบาลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ คุณเกตุ สินเทศ แห่งศูนย์วิทย์ฯ อุดรธานี และ คุณสุภาพร วิชาโคตร เทศบาลศรีธาตุ ได้ พานำชม เจ้าของพื้นที่ นายอำเภอ มานิตย์ ตั้งสกุล, สธ.อำเภอ เสถียร ศรีแก้ว, ผอ.รพ.ศรีธาตุ นพ.ประพนธ์ เครือเจริญ ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ตลาดสะอาดมาก แผงขายของจัดเป็นระเบียบ มีห้องตรวจอาหารอยู่ด้านหน้า สงสัยอาหารประเภทใดจะปนเปื้อนจะตรวจทันที และจะสุ่มตรวจเป็นระยะ เห็นว่ามีผักที่ต้องตรวจเข้มพิเศษ อย่างอื่นไปตรวจกันแต่ต้นทางแล้ว

ชุมชน ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ คุณอัจจิมา ทองบ่อ และ คุณชุลีพร จันทรเสนา แห่งศูนย์วิทย์ฯ อุดรธานี และ คุณบุญล้อม ภูเลื่อมใส แกนนำที่เข้มแข็งได้พานำชม มีการแบ่งกลุ่มกันทำงาน ตรวจอาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพร ได้สาธิตวิธีตรวจให้ดูอย่างคล่องแคล่ว มีกลุ่มเฝ้าระวัง เก็บตัวอย่างและตรวจรู้ว่าสิ่งที่ต้องห้ามไม่ให้มีเลย ได้แก่ สารซาลิไซลิค บอแรกซ์ สีผสมอาหาร ฟอร์มาลิน ที่พออนุโลมได้มีตามกำหนดมาตรฐาน ยาฆ่าแมลง, สารหนู, โซเดียมเบนโซเอท และ เชื้อโรคสแตฟถ้ามีอันตรายมาก

ชุมชนที่นี่เข้มแข็งเช่นกัน ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าของพื้นที่ คุณวิชาญ ไชยโกมล ปลัดอำเภอ, คุณสาคร อำคา สธ.อำเภอ และปลัด อบต. บุญพันธ์ ศรีหลิ่ง และ ผอ.รพ.วังสามหมอ นพ.เกรียงไกร ไกรกรรณ์ เท่าที่ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่บรรดา อสม.ของคำโคกสูง และเทศบาล ศรีธาตุ ต่างบอกคล้าย ๆ กันว่าแรก ๆ ยากมาก จนกว่าจะอธิบายให้เข้าใจว่าเป็นงานของส่วนรวม ถ้าเราช่วยกันตรวจคุณภาพของอาหารให้ปราศจากสิ่งปนเปื้อนและคอยสอดส่องรายงานผู้ที่ไม่ค่อยรักษากฎระเบียบให้ทราบ จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราอย่างมาก และ หากได้แพร่หลายไปทั่วประเทศ โรคแพ้สารอาหาร พิษภัยจากสารพิษที่ทำให้อุจจาระร่วง และโรคภูมิแพ้ต่าง ๆ จะได้ลดน้อยลง

โครงการถ่ายทอดภารกิจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของ กรมวิทย์ฯ ลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นโครงการที่ดีที่จะฝึกให้ชุมชนได้ดูแลบริหารรับผิดชอบกันเอง อนาคตหากได้ทำกันทั่วประเทศทั้งตลาด ชุมชน และโรงเรียน คงจะทำให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นแน่นอน ข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัจจีมา ศูนย์วิทย์ฯ อุดรฯ 08-4428-4250.
แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
โพสต์เมื่อ : 2008-06-15
username :
password :
 
Login โดย :
แก้ไขข้อมูล
ออกจากระบบ
สมัครสมาชิกใหม่


Google


เชื้อโรคจากช้อนส้อมต้องระวัง
การลวกช้อนส้อมในน้ำที่ร้อนไม่พอและใช้เวลาไม่นาน อาจเพิ่มเชื้อโรคแทนที่จะฆ่าเชื้อโรค และทราบไหมคะว่าเจ้าเชื้อโรคจากช้อนส้อมเหล่านี้ก็อันตรายใช่ย่อย อาจทำให้ป่วยถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อเลยทีเดียว
ดูทั้งหมด >>
บอร์ดวิ่ง
บอร์ดกอล์ฟ
บอร์ดสุขภาพทั่วไป
บอร์ดผู้หญิง
บอร์ดโพสต์รูป
บอร์ดสภากาแฟ
บอร์ดท่องเที่ยว/จักรยาน
บอร์ดประกาศซื้อ-ประกาศขาย
นวัตกรรมรองเท้าวิ่งใหม่
ดูทั้งหมด   
 
ติดต่อโฆษณาตำแหน่งนี้ 200x250 Pixel
โทร 084 336 4647
Untitled Document อีเมล์ : web-tha@hotmail.com โทรศัพท์ : 084-336-4647
Copyright © 2004 - 2011 www.healthcorners.com All rights reserved.
บทความ เนื้อหาบางส่วนของเว็บนี้ ได้เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และได้อ้างอิงถึงที่มาทั้งสิ้นหากต้องการนำไปใช้ประโยชน์ขอให้ติดต่อเจ้าของโดยตรง